KDE KOUPIT NMN?

Klinická studie ukázala zlepšení stavu pacientů s COVID-19 při léčbě NMN koktejlem

Pacienti s COVID-19 léčení koktejlem nikotinamidmononukleotidu (NMN) vykázali klinické zlepšení.

Klinická studie ukázala zlepšení stavu pacientů s COVID-19 při léčbě NMN koktejlem
Publikováno: 12:30, PST 21. září 2020 | Aktualizace: 13:09, PST, 29. září 2021

Autor Brett J. Weiss

Molekula nikotinamidmononukleotid (NMN) je slibným prostředkem proti projevům stárnutí, který zvyšuje hladinu molekuly s esenciálním účinkem na tvorbu energie v buňkách a udržování buněčného zdraví - nikotinamidadenindinonukleotidu (NAD+). Zvyšováním koncentrace NAD+ pomocí NMN jako jeho prekurzoru dochází k reverzi poklesu funkce ledvin, jater, mozku, cév a imunitního systému souvisejícího s věkem ve studiích na myších modelech. Vědci se dále domnívají, že zvyšování hladiny NAD+ může posílit imunitní odezvu na infekce, včetně SARS-CoV-2.

Huizenga zveřejnil nerecenzovanou studii, v níž podával NMN koktejl starším osobám s infekcí SARS-CoV-2. Při této terapeutické možnosti shledal rapidní a dramatické zlepšení klinických parametrů. Po podání NMN koktejlu pacientům poklesly zánětlivé markery v krvi a zvýšil se počet bílých krvinek (lymfocytů).

Huizenga podával pacientům s COVID-19 dávku 83 cc NMN koktejlu ve směsi s 400 cc vody dvakrát denně, před snídaní a před večeří. Koktejl sestával z nespecifikovaných koncentrací volně prodejných doplňků s NMN a tří posilujících složek, u nichž Huizenga věří, že mohou optimalizovat aktivitu sirtuinů, což jsou proteiny závislé na NAD+, které hrají klíčovou roli v udržování buněčného zdraví. Posilující látky (boostery) obsažené v NMN koktejlu zahrnovaly sloučeniny izolované z cukrové řepy – betainy – které inhibují rozpad NAD+, dále chlorid sodný na posílení absorpce NMN v organismu, a zinek, který zvyšuje funkci nukleárního transkripčního faktoru (faktor 2 související s nukleárním faktorem erytroidem 2, Nrf2), což je protein chránící buňky před buněčným stresem ze zranění nebo zánětu.

Ve studii bylo zahrnuto devět pacientů infikovaných COVID-19 s průměrným věkem 65 let. Tito pacienti měli i další potíže (komorbidity); dva z nich trpěli diabetem, pět prediabetickým stavem, dva měli vážnější onemocnění srdce, tři užívali léky na vysoký tlak, dle body mass indexu mělo šest z nich nadváhu. Všech devět pacientů trpělo horečkou, kašlem a letargií, v důsledku čehož mohli většinou jen ležet. Šest z těchto devíti pacientů trpělo ztrátou čichu (anosmií) a pět průjmem.

tabulka studie

Tabulka 2. Charakteristiky pacientů před léčbou. Sedm z devíti pacientů vykazovalo na počátku léčby hladiny cytokinů, tedy látek, které vylučuje imunitní systém, odpovídajících velmi špatnému stavu.

Popisky

 • Horní řádek:
 • Klinický status:
 • Zhoršení infiltrátů, hypoxie, hladiny cytokinů
 • Opakující se horečky, těžké HA a CP po několik dnů po viditelném zlepšení
 • Přetrvávající horečka, kašel, abnormální saturace O2, letargie
 • Zhoršení infiltrátů, hypoxie, hladiny cytokinů a nová horečka s/p konvalescentní plazma
 • Oboustranná pneumonie, rizikové faktory pro špatné výsledky
 • Příznaky těžkého průběhu Covid-13, rizikové faktory pro špatné výsledky
 • Zhoršení infiltrátů, rizikové faktory pro špatné výsledky
 • Oboustranná pneumonie, rizikové faktory pro špatné výsledky
 • Zhoršení infiltrátů, hypoxie, hladiny cytokinů
 • První sloupec:
 • Počet dnů s příznaky
 • Počet dnů s horečkou
 • Oboustranné plicní infiltráty
 • ARDS
 • Zhoršení infiltrátů
 • Laboratorní hodnoty před léčbou
 • RA 02 sat %
 • CRP
 • IL-6
 • Lymfocyty absolutní
 • Další popisky v tabulce:
 • unknown – neznámý
 • suspected – podezření
 • yes – ano
 • no – ne

Popisky dole:

 • Oboustranné plicní infiltráty
 • HA – headache – bolest hlavy
 • CP – chest pressure – tlak na hrudi

Zhoršování oboustranných plicních infiltrátů nebo ARDS při nasazení léčby

Hladiny cytokinů při nasazení léčby konzistentní se špatným výsledkem (29) (30)

Pacienti pociťovali příznaky onemocnění COVID-19 před zahájením léčby, kdy jim Huizenga začal podávat NMN koktejl. Léčba byla zahájena v řádu 5 až 34 dnů po nástupu příznaků COVID-19. Čtyři z devíti pacientů mělo velmi těžký průběh nemoci se zhoršující se saturací kyslíkem, NMN koktejl však nastartoval rychlé zlepšení klinických projevů včetně ústupu horečky během dvou až tří dnů. Důležité bylo, že po léčbě pacienti nepotřebovali pobyt na jednotce intenzivní léčby. Huizenga do studie nezahrnul neléčené pacienty infikované SARS-CoV-2 pro porovnání léčené a neléčené skupiny.

tabulka studie

Výsledky pacientů. Do dvou až tří dnů po podání NMN koktejlu pacientům ustoupila horečka a významně se jim zlepšily zánětlivé markery a počet bílých krvinek (lymfocytů).

Popisky

 • První sloupec
 • Celková délka léčby (počet dnů)
 • Počet dnů s horečkou před léčbou
 • Trvání léčby do T < 99,3 (d)
 • CRP 3 d po léčbě
 • CRP 6 d po léčbě
 • CRP 10 d po léčbě
 • IL6 3 d po léčbě
 • IL6 6 d po léčbě
 • IL6 10 d po léčbě
 • Abs. lymfocyty 3 d po léčbě
 • Abs. lymfocyty 6 d po léčbě
 • Abs. lymfocyty 10 d po léčbě

Popisky dole:

 • Oboustranné plicní infiltráty
 • Pokles zánětlivých markerů nebo zvýšení absolutního počtu lymfocytů

Huizenga poznamenal, že každý den na COVID-19 stále umírá příliš mnoho lidí. „Aktuální studie ukázala maximální koncentraci protilátek tři týdny po infekci a jejich následný rapidní pokles – což ukazuje na dlouhodobou imunitu – přirozené nebo vakcínou navozené imunity není snadné dosáhnout. Je naší společnou povinností urychleně navrhnout, zavést a zrealizovat statisticky robustní studie nejslibnějších terapeutických prostředků proti této nemoci. NMN s nikotinamidovými (NAM) blokátory zpětné odezvy, látky zlepšující absorpci a Nrf2 agonisté patří mezi takové slibné terapeutické možnosti,“ uvedl Huizenga ve své studii.

» ÚVOD