KDE KOUPIT NMN?
4. února 2021

NMN může zlepšovat stresovou reakci krevních cév v mozku

Léčba NMN zlepšuje přežití buněk krevních cév v mozku a chrání proti škodlivému stresu při metabolických onemocněních, jako je například diabetes.

NMN může zlepšovat stresovou reakci krevních cév v mozku

Na celém světě výrazně přibývá případů diabetu. Diabetičtí pacienti jsou více náchylní k mozkové příhodě a mají o 50 % vyšší riziko cévní mozkové příhody – prasknutí cév v mozku. Předpokládá se, že se jedná o důsledek dysfunkce buněk mozkových cév – buněk endotelu – v průběhu rozvoje diabetu. Ačkoli vědci vědí, že tento rozpad je způsoben zánětlivým a buněčným stresem vyvolávaným škodlivými ionty kyslíku (oxidativní stres), je stále nejasné, jak tento problém léčit.

Luo a kolektiv zveřejnili článek v časopise FEBS Open Bio, kde předkládají důkazy, že doplňování nikotinamidmononukleotidu (NMN) chrání mozkové buňky endotelu u myší proti oxidativnímu stresu a funkčnímu selhání. Studie uvádí, že doplňování NMN do myších endoteliálních buněk také snižuje riziko buněčné smrti a zlepšuje funkci mitochondrií – buněčných elektráren. Tato zjištění by se mohla promítnout do prevence rozpadu endoteliálních buněk mozku a následně také do snížení rizika cévní mozkové příhody u diabetických pacientů.

NMN zlepšuje životnost mozkových buněk po prodělání oxidativního stresu

V rámci výzkumu tým vědců zjistil, že NMN chránil myší endoteliální buňky kultivované v laboratorních podmínkách před negativními účinky molekuly peroxidu vodíku navozující oxidativní stres. Vystavení vlivu peroxidu vodíku po 12, 24 a 48 hodin mělo za následek progresivní redukci přežití buněk. Dodatečné zvýšení suplementace NMN (v koncentraci 300 – 500 µM) však umožnilo rychlejší množení buněk. Tyto výsledky dokládají, že NMN může zvrátit působení škodlivých vlivů oxidativního stresu na endoteliální buňky mozku vznikajícího v důsledku metabolických chorob jako je diabetes.

NMN může zlepšovat stresovou reakci krevních cév v mozku

NMN podporuje obnovu mitochondriálního zdraví po oxidativním stresu

Aby zjistili, zda je zlepšené přežití buněk po aplikaci NMN vyvoláno zlepšením zdraví mitochondrií, vědci studovali strukturální integritu mitochondriální membrány. Po vystavení škodlivému vlivu peroxidu vodíku zjistili vyšší propustnost mitochondriální membrány, což je průvodní známka snížené strukturální integrity. Přidání NMN po působení peroxidem obnovilo potenciál mitochondriální membrány, což znamená, že došlo k obnově zdraví mitochondrií. Tyto výsledky naznačují, že NMN zvyšuje přežití buněk při oxidativním stresu zlepšením integrity mitochondriální membrány a zdraví.

NMN může zlepšovat stresovou reakci krevních cév v mozku

Objasnění účinků působení NMN na buněčné dráhy

Pro objasnění mechanismu, kterým NMN chrání buňky před toxickými vlivy oxidativního stresu, zkoumali koncentrace bílkovin NF-ĸB a NAMPT – jejich hladiny totiž kolísají při zánětu a onemocnění. NF- ĸB je bílkovinný komplex, který řídí imunitní odezvu spolu s buněčnou odezvou na oxidativní stres, zatímco NAMPT je enzym, který v buňkách syntetizuje NMN z nikotinamidu. Luo a jeho kolegové zjistili, že po aplikaci peroxidu vodíku NMN zvyšuje koncentraci NAMPT a snižuje hladiny NF-ĸB. Změny v koncentraci NAMPT a NF-ĸB indikují, že léčba NMN zlepšila biosyntézu NAD+ a snížila zánětlivou reakci. Toto zjištění může vědcům pomoci porozumět buněčným mechanismům působení NMN pro výrobu účinnějších léků zacílených právě na tyto buněčné dráhy.

„Když to vezmeme dohromady, naše výsledky dokládají, že NMN dokáže chránit buňky bEnd.3 poškozené působením H2O2 před apoptózou regulací enzymu NAMPT a signální dráhy NF- ĸB p65,“ uvedli autoři ve své publikaci k vlivu NMN na působení peroxidu vodíku na endoteliální buňky mozku.

Budoucí směry výzkumu v oblasti mozkových cév

Studie naznačila směr pro další vývoj výzkumu, jehož cílem je zlepšit integritu mozkových cév v reakci na oxidativní stres při metabolických onemocněních, jako je například diabetes. Pokud převedeme tato zjištění na člověka, tak suplementace NMN může zlepšit funkci mozkových cév u lidí s metabolickými onemocněními.

» ÚVOD