KDE KOUPIT NMN?

Nikotinamid mononukleotid (NMN): příznivé působení, vedlejší účinky, dávkování

NMN: příznivé působení, vedlejší účinky, dávkování
Zveřejněno: 01:20, 14. května 2020 | Aktualizace: 16:59, 2. listopadu 2020

Díky moderní medicíně a pokrokům ve veřejném zdravotnictví dnes světová populace žije déle. Podle předpovědí studie World Population Prospects Odboru pro ekonomické a sociálních otázky (DESA) OSN z roku 2019 se počet osob starších 80 let se v následujících 30 letech ztrojnásobí.

Dlouhý život však automaticky neznamená zdravý život. Jak stárneme, naše tělo slábne a stává se křehčím, jsme více náchylní k nemocem. Vědci nyní zkoumají molekuly s potenciálem účinků proti stárnutí, které nám pomohou žít nejen déle, ale také zdravěji.

Uvnitř buněk si naše tělo vytváří důležitou molekulu s názvem nikotinamidadenindinukleotid, zkráceně NAD+. Naše buňky NAD+ využívají pro různé účely. Nejdůležitějším z nich je produkce energie, kterou naše buňky potřebují k tomu, aby mohly fungovat, a dále aktivace proteinů, které opravují poškozenou DNA. Jak stárneme, koncentrace této molekuly v těle klesá.

Vědci se domnívají, že pokles koncentrace NAD+ stojí za řadou zdravotních problémů, se kterými se potýkáme s tím, jak naše tělo stárne. Domněnka je založena na tom, že pokud bychom dokázali tuto ztrátu nahradit, mohli bychom žít déle a přitom zůstat zdraví.

Jedním ze způsobů, jak si můžeme udržet zdravou hladinu NAD+ je suplementace jeho prekurzoru, nikotinamidmononukleotidu (NMN). Veškeré buněčné sloučeniny vznikají procesem, který je velmi podobný výrobní lince v továrně, kde je každá složka prekurzorem pro složku další. Abychom byli schopni produkovat více NAD+, potřebujeme více prekurzorů, jako je právě NMN.

Potenciální přínosy NMN

Jakmile se NMN dostane do živočišné buňky, zapojí se do produkce NAD+, která buňkám zajišťuje potřebnou energii a je považována za zásadní pro zdravé stárnutí. NAD+ hraje klíčovou roli také v aktivaci proteinů, které udržují integritu naší DNA. Vzhledem k významné roli, jakou NMN hraje v tolika buněčných procesech, se potenciální přínosy NMN týkají téměř všech systémů našeho těla. Níže uvádíme některé ze známých příkladů.

Podporuje zdraví buněk a krevního oběhu

Kosterní svalstvo nám umožňuje pohyb, stabilitu a sílu. Abychom zůstali silní a v dobré kondici, musí tyto svaly spotřebovávat značné množství klíčových energetických molekul, jako je glukóza a mastné kyseliny. Vzhledem k tomu, že NAD+ je nezbytný k metabolizaci těchto molekul, potřebují naše svaly stálý přísun látek, které jsou jejich stavebními kameny, jako je právě NMN.

Studie na myších prokázaly, že NMN chrání před mnoha zdravotními problémy souvisejícími se stárnutím, jako je například kornatění cév, oxidativní stres, schopnost našich buněk dělit se, nebo dokonce i změny v aktivitě našich genů, vědci nazývanou genová exprese.

Zlepšuje svalovou sílu a výdrž

Studie prokázaly, že myši, kterým byl dlouhodobě podáván NMN, vykazovaly lepší energetický metabolismus bez zjevných vedlejších účinků. Jak stárneme, je zdraví našich svalů stále důležitější, naše vlastní syntéza NAD+ se však s věkem snižuje.

Chrání proti kardiovaskulárním onemocněním

Vaše kosterní svaly si mohou občas odpočinout. To se však nedá říci o vašem srdci – nejen, že si nemůže odpočinout, nemůže dokonce ani zvolnit, aniž by to zbytku vašeho těla způsobilo závažné problémy. Energetická potřeba srdce je tudíž obrovská. Aby vše běželo, jak mám, potřebuje srdce veškerý dostupný NAD+. To je důvod, proč buňky srdečního svalu vyžadují neustálý stabilní přísun NMN.

Snižuje riziko obezity

Obezita je spojována s celou řadou chorobných stavů, které se velmi obtížně léčí. Obezita a stavy s ní spojené, jako je diabetes a metabolický syndrom, se léčí velmi obtížně. Úprava životního stylu, zahrnující pravidelný pohyb a zdravé stravování je nesmírně důležitá. Vše, co podporuje pohyb a zdravou stravu, pomáhá.

Ve studiích na myších vykázal NMN účinek napodobující aspekty restrikce kalorií (RK). Ačkoli RK prokazatelně přináší mnohé výhody pro zdraví a zdravé stárnutí, je náročné udržovat správný režim dlouhodobě. Nahrazením jeho přínosů bez dodržování extrémní diety by rozhodně pomohlo mnoha lidem.

Zvyšuje intenzitu údržby a oprav DNA

NAD+ vyrobený z NMN aktivuje skupinu proteinů zvaných sirtuiny. Sirtuiny, které někdy bývají označovány za strážce zdravého života, hrají klíčovou roli v udržování integrity DNA. Pokaždé, když se naše buňky rozdělí, DNA na samém konečku chromozomů se o kousíček zkrátí. V určitém bodě tak začíná docházet k poškozování našich genů. Sirtuiny tento proces zpomalují stabilizací koncových částí chromozomů, které se nazývají telomery. Aby sirtuiny mohly správně plnit svoji funkci, potřebují NAD+. Nedávné studie odhalily, že když se myším podává NMN, aktivuje to sirtuiny a jejich telomery jsou díky tomu mnohem stabilnější.

Zvyšuje mitochondriální aktivitu

Bez mitochondrií bychom vůbec nebyli schopni života. Těmto jedinečným buněčným strukturám se přezdívá buněčné elektrárny. Přetvářejí molekuly z potravy, kterou jíme, na energii využívanou našimi buňkami. NAD+ je pro tento proces naprosto nepostradatelný. Mitochondriální anomálie způsobené nedostatkem NAD+ mohou vyústit v neurologická onemocnění, jako je Alzheimerova nemoc. Studie na myších prokázaly, že suplementace NMN dokáže zvrátit některé mitochondriální dysfunkce .

Doporučená dávka pro lidskou potřebu

Výzkum na zvířecích modelech ukázal, že zvyšování koncentrace NAD+ dokáže zvrátit různé patologické stavy související s věkem, jako je například onemocnění srdce, diabetes, neurodegenerativní onemocnění. Zvýšením koncentrace této látky prodlužuje délku života u kvasinek, červů a myší. Schopnost NMN posílit tvorbu NAD+ u zvířat a prodloužit jejich zdravý život vedou vědce k závěru, že tato molekula má nesmírný terapeutický potenciál. Vědci nyní zahajují klinické studie zaměřené na bezpečnost NMN, koncentraci, kterou bychom měli užívat, a na mechanismy příznivého působení na náš organismus.

Klinické studie bezpečnosti NMN

Mezinárodní výzkumný tým provedl první klinickou studii NMN na lidech v Japonsku. Studie byla zaměřená na zkoumání bezpečnosti molekuly. Ačkoli rozsah první fáze klinické studie byl poměrně malý, studie prokázala, že dávka do 500 mg NMN při ústním podání je pro člověka bezpečná, což naznačuje značný terapeutický potenciál. Výsledky byly zveřejněny v časopisu Endocrine, ve vydání z listopadu 2019.

Bezpečnost NMN jako doplňku stravy byla prokázána řadou klinických studií schválených FDA, Americkým úřadem pro bezpečnost farmaceutických přípravků.

Další klinické studie registrované Světovou zdravotnickou organizací (WHO) zkoumají bezpečnost a účinnost NMN.V USA vědci na Washingtonské lékařské fakultě provádějí klinickou studii účinku NMN na kardiovaskulární a metabolické zdraví při denní dávce 250mg. Jiná klinická studie prováděná v Brigham and Women’s Hospital v Bostonu testuje účinky doplňku stravy na organismus a na jeho případné vedlejší účinky.

Ačkoli vědci stále ještě musí provést řadu studií, aby stanovili účinné dávkování pro člověka, klinické zkoušky jiných NAD boosterů prokázaly, že 1 gram doplňku stravy ústně podávaného každý den může stimulovat metabolismus NAD+ u zdravých dospělých ve středním a vyšším věku.

Užívají vědci NMN?

Ačkoli klinické studie stále ještě probíhají, někteří vědci jsou již přesvědčeni o přínosech NAD+ pro zmírnění dopadů stárnutí na organismus a sami již tyto doplňky užívají.

David Sinclair, profesor Harvardské univerzity, který se zabývá výzkumem stárnut, užívá NMN pro udržení zdravé kondice a prevenci stárnutí. Otevřeně o tom hovoří v podestu The Joe Rogan Experience. Sinclair užívá 1 gram NMN každý den, a vedle toho ještě další doplňky, jako je resveratrol, metformin a aspirin. Když se ho ptali, jaké nevýhody užívání těchto doplňků přináší, odpověděl, že dosud nezaznamenal žádné problémy kromě lehké nevolnosti, přičemž dle jeho slov „cokoli je lepší, než to, co přichází“ – stárnutí.

Vedlejší účinky suplementace NMN

V současnosti nebyly u člověka zaznamenány žádné vedlejší účinky nikotinamidmononukleotidu. Vědci realizovali většinu dosavadních studií na hlodavcích, u nichž se projevily pozitivní účinky na metabolismus, funkci mozku, játra, pokožku, svaly, strukturu kostí, zdraví srdce, reprodukci, imunitu a délku života. Dlouhodobé studie na myších neprokázaly během 12měsíčního sledování žádnou toxicitu, závažné vedlejší účinky, nebo zvýšenou úmrtnost.

Zatím jediná studie NMN na lidech neodhalila žádné problémy s bezpečností u jednorázových ústních podání dávek 100, 250 a 500 mg NMN. Pět hodin po jednorázovém ústním podání NMN nezjistili vědci žádné změny srdečního rytmu, krevního tlaku, saturace či tělesné teploty. Laboratorní rozbory krve neodhalily žádné významné změny, kromě koncentrací čtyř molekul, které však spadají do běžných limitů. Tato studie zjišťovala také kvalitu spánku a nezjistila žádné rozdíly před a po konzumaci NMN.

Pro potvrzení bezpečnosti podávání NMN lidem ještě vědci musí provést další studie, které určí, zda nedochází k vedlejším účinkům. Zaměří se také na dávky vyšší než 500 mg a případný potenciál jejich vedlejších účinků. Jedním z cílů výzkumu bude také sledování případných vedlejších účinků dlouhodobého užívání NMN.

Aktivní klinické studie NMN

Vzhledem k řadě příznivých účinků NMN na různých myších modelech lidských chorob byly zahájeny klinické studie zaměřené na aplikovatelnost v klinické léčbě.

Budoucí výzkum NMN

NMN: příznivé působení, vedlejší účinky, dávkování

Císařové, králové a vládci různých národů celého světa již tisíce let hledají pověstný elixír mládí. Příběh o bájné fontáně mládí zůstává dodnes záhadou, avšak namísto cestovatelů a dobrodruhů po něm pátrají vědci.

Studie na zvířatech ukázaly slibné vlastnosti NMN v posilování produkce NAD+ a snižování nepříznivých projevů stárnutí. Vědci nyní přikročili ke klinickým zkouškám, kde zkoumají bezpečnost a účinnost molekuly na člověka. Díky velkému zájmu a podpoře výzkumu prostředků proti stárnutí institucemi a soukromými osobami najdou vědci odpovědi již brzy. Pro vědce je hlavním cílem vyvinout léčbu, která zpomalí, zastaví nebo dokonce zvrátí stárnutí – abychom mohli žít dlouhý a zdravý život.

» ÚVOD