KDE KOUPIT NMN?
4. února 2021

NMN snižuje metabolické poškození samčích potomků obézních myších matek

Výzkum udává NMN jako potenciální metodu boje s mezigeneračními následky epidemie obezity

NMN snižuje metabolické poškození samčích potomků obézních myších matek

Hlavní zjištění

  • 1. Akutní léčba NMN zlepšila narušenou glukózovou toleranci vyvolanou krmením březí a kojící matky stravou s vysokým obsahem tuku
  • 2. Krátkodobá léčba NMN snížila akumulaci tuků v játrech u potomků obézních matek krmených běžnou a tučnou stravou

Četné důkazy naznačují na souvislost mezi obezitou matky a negativními dopady na metabolismus a kardiovaskulární systém jejich potomků, kdy se zvyšuje riziko obezity a metabolických onemocnění, jako je například nealkoholické ztučnění jater. V souvislosti s léčbou těchto metabolických onemocnění se v současnosti zvyšuje zájem o používání posilujících látek, jako je nikotinamidmononukleotid (NMN) podporujících produkci klíčové molekuly nikotinamidadenindinukleotidu (NAD+). Předchozí výzkum ukazuje, že u samičího potomstva obézních myších matek injekce NMN zlepšily metabolismus a snížily ukládání tuku. Žádné studie se však dosud nezabývaly účinky NMN na metabolismus samčích potomků těchto obézních myších matek.

Uddin a kolegové publikovali článek v časopise Cells, kde uvádějí, že pouze třítýdenní podávání NMN stačila ke snížení tukové hmoty v játrech a plazmě, která je tvořena typem tuků zvaným triglyceridy, a zlepšila glukózovou toleranci u myší se závažnými metabolickými dopady vyvolanými kombinací mateřské obezity a chronické konzumace stravy bohaté na tuk. Výzkumný tým z australské University of New South Wales v Sydney zjistil, že přínosy NMN mohou být částečně zprostředkovány modulací genů, které se účastní transportu a metabolismu tuků v játrech. „Tato data podporují využívání NMN jako potenciální metody boje s mezigeneračními následky epidemie obezity,“ uvedli autoři.

NMN snižuje metabolické poškození samčích potomků obézních myších matek

Obezita se může přenášet na potomstvo

Rodičovská obezita je považována za jednu z klíčových příčin rizika nadváhy nebo obezity v raném věku. Bylo také zjištěno, že vývojové vady v raném věku mají závažnou souvislost s prevalencí obezity a souvisejícími metabolickými onemocněními v pozdějším věku. Dále se ví, že tyto dopady jsou ještě závažnější při konzumaci stravy vysoké na tuk po odstavení. Zatímco tyto dlouhodobé dopady mateřské obezity a chronické konzumace stravy bohaté na tuk potomstvem ukazují na nutnost intervence, vhodná intervence pro jednotlivce bude nepochybně záviset na mnoha proměnných, jako je pohlaví, věk a závažnost projevů choroby.

Léčba metabolického onemocnění prekurzory NAD+

Nedávno bylo zjištěno, že dlouhodobé podávání NMN v pitné vodě úspěšně zvrátilo přibývání na hmotnosti související s věkem a zlepšilo energetický metabolismus i inzulínovou senzitivitu. Výzkum také prokázal, že pouhých 18 dnů injekcí NMN zlepšilo glukózovou toleranci, snížilo akumulaci tuku a zvýšilo úrovně aktivity genů odpovědných za metabolismus tuků u samičího potomstva obézních matek.

Žádné studie se však dosud nezabývaly účinky NMN na obézní samčí potomstvo. Studium jak samčích tak samičích potomků je důležité z důvodu výskytu rozdílů jak ve studiích na lidech, tak na hlodavcích, a to v měřítku změn v růstu a adipozitě potomstva. Po zjištění zlepšení metabolického výkonu samičího potomstva se Uddin a kolegové zaměřili na zkoumání, zda má krátkodobé podávání NMN účinek na samčí potomky i při dlouhodobém vystavení stravě bohaté na tuky po odstavení, která vedla k extrémní obezitě.

NMN ruší účinky stravy matky a stravy potomka po odstavení

Australský tým výzkumníků zjišťoval, zda při těchto chroničtějších stavech může mít krátkodobé podávání NMN (500 mg/kg tělesné hmotnosti) nějaký příznivý vliv na samčí potomky konzumující vysoce tučnou stravu. V této studii byly myši vystaveny jak mateřské obezitě, tak chronické konzumaci stravy bohaté na tuky a byly dvakrát tak těžké jako myši na běžné stravě. Samčí potomci obézních matek byli výrazně těžší než potomci štíhlých matek bez ohledu na to, jakou stravu konzumovali po odstavení, což ukazuje na vliv obezity matky na tloustnutí potomků.

Významné vlivy stravy matky byly pozorovány také v játrech, ve čtyřhlavém svalu a v retroperitoneálním tuku. Uddin a kolegové zjistili, že tři týdny po podání NMN se tuková hmota začala snižovat. NMN také snižuje vysoké koncentrace tukových částic zvaných triglyceridy v játrech a v plazmě, které jsou příčinou kardiovaskulárních potíží u myší se závažnými metabolickými dopady vyvolanými mateřskou obezitou a chronickou konzumací tučné stravy.

NMN snižuje metabolické poškození samčích potomků obézních myších matek

Vědci také zjišťovali účinky krátkodobé léčby NMN (po osm dnů). Účinek NMN na glukózovou intoleranci, která je indikátorem prediabetu, kdy se tělo nedokáže zbavovat krevního cukru, se lišil podle typu stravy, kterou konzumovala matka. U mláďat obézních matek zvýšená koncentrace glukózy myšmi konzumujícími po odstavení vysoce tučnou stravu se výrazně zlepšila ve skupině, jíž byly aplikovány injekce NMN. Na druhou stranu, u mláďat obézních matek, která po odstavení konzumovala běžnou potravu, došlo k výraznému zvýšení koncentrací krevní glukózy, i když jen krátkodobě, u myší dostávajících NMN, což ukazuje na glukózovou intoleranci. Celkově se jeví, že NMN je přínosem pro nejvíce metabolicky ohrožené jedince.

NMN snižuje metabolické poškození samčích potomků obézních myších matek» ÚVOD