KDE KOUPIT NMN?
15. října 2020

NMN zvyšuje kvalitu i počet oocytů a plodnost

Suplementace nikotinamidmononukleotidu (NMN) zlepšuje kvalitu oocytů u přirozeně zestárlých myší obnovením koncentrací nikotinamidadenindinukleotidu (NAD+)

Oocyt, je prvopočátkem lidského života – zjednodušeně řečeno se jedná o nezralou buňku, která časem dozraje a stává se z ní ovum, vajíčko. Jak ženy stárnou, kvalita oocytů klesá a účinných metod, jak zlepšit kvalitu oocytů, je velmi málo.

NMN zvyšuje kvalitu i počet oocytů a plodnost

Nedávná studie zveřejněná v časopise Cell Report zjistila, že podávání nikotinamidadenindinukleotidu (NAD+), prekurzoru nikotinamidmononukleotidu (NMN) myším účinně zlepšuje kvalitu vajíček stárnoucích matek. Tato studie poskytla potenciální strategii ke zlepšení reprodukčních výsledků žen v pokročilém věku pro mateřství. „Naše práce rozvíjí teoretickou bázi aplikace NMN pro zlepšení plodnosti starších matek a účinnosti technologií umělé reprodukce,“ uvádějí vědci ve své studii.

NMN zvyšuje kvalitu i počet oocytů a plodnost

Vysoce kvalitní oocyty, předpoklad pro úspěšné oplodnění a následný vývoj embrya, jsou materiálním základem začátku života. U většiny savců je reprodukční stárnutí definováno především výrazným poklesem počtu a kvality oocytů a tekutinou naplněných obalů, které je obsahují (tj. tzv. folikulů). Nízká kvality oocytů je běžným a nepřekonatelným problémem pro ženy v pokročilém věku pro mateřství a také hlavní příčinou neoptimálních výsledků reprodukce. Přes závažnost problému jsou strategie jak udržet kvalitu oocytů i ve vyšším věku prostudovány jen velmi málo.

NAD+ je klíčovým prvkem metabolismu a kritickým regulátorem různých fyziologických procesů, včetně genomické stability a životnosti buněk. Bylo zjištěno, že koncentrace NAD+ v řadě tkání klesá s věkem, a předpokládá se u různých onemocnění v souvislosti se stárnutím. Obnovení koncentrací NAD+ je proto pravděpodobným efektivním způsobem intervence bránící stárnutí.

NMN je hlavním prekurzorem NAD+ a podávání této látky může posílit obsah NAD+ v buňkách. Existuje stále více důkazů, že posílení biosyntézy NAD+ léčbou NMN u starších myší vede k reverzi dysfunkce více orgánů související s věkem. Ačkoli byl v aplikaci NMN proti stárnutí učiněn velký pokrok, účinek NMN na ženské reprodukční stárnutí zatím nebyl uspokojivě stanoven.

Předchozí výzkumy odhalily, že koncentrace NAD+ klesají v oocytech stárnoucích myších matek, avšak lze je obnovit podáváním NMN, které zlepšuje kvalitu těchto oocytů. Suplementace NMN do určité míry zvyšovala počet ovariálních folikulů, ovulovaných oocytů a zralých oocytů s nižší fragmentací.

NMN zvyšuje kvalitu i počet oocytů a plodnost NMN zvyšuje kvalitu i počet oocytů a plodnost

Vědci ve své studii zjistili, že stárnutí matek dramaticky snižuje počet ovulovaných oocytů i počet dozrálých oocytů, avšak zvyšuje incidenci fragmentovaných oocytů – defektních vajíček, která se rozpadají a odumírají. Když však vědci doplnili starým oocytům NMN pro obnovení hladiny NAD+, pozorovali zvýšení počtu dozrálých vajíček a zmírnění defektů co do počtu a fragmentace u starších oocytů. Dále zjistili, že stárnutí matek závažně narušovalo vývoj folikulů, a že suplementace NMN počet folikulů naopak zvyšuje.

Vědci také přišli na důležitou věc – suplementace NMN zlepšila schopnost oplodnění starších oocytů. Odhalili také, že suplementace NMN markantně podpořila následný embryonální vývoj oplodněných oocytů. Kromě toho také zaznamenali zlepšení tvorby blastocyst – souboru buněk, které vznikají v rané fázi vývoje savců – z oplodněných oocytů starších myší. Tyto výsledky demonstrují, že NMN zlepšuje schopnost oplodnění starších oocytů a podporuje jejich následný embryonální vývoj.

NMN zvyšuje kvalitu i počet oocytů a plodnost NMN zvyšuje kvalitu i počet oocytů a plodnost

Vědci také odhalili mechanismus, kterým NMN působí na revitalizaci starších oocytů – jedná se o obnovení distribuce a funkce buněčných elektráren, tedy mitochondrií. Zjistili, že suplementace NMN potlačila akumulaci reaktivních druhů kyslíku – nestabilních molekul, které mohou poškozovat DNA, RNA a bílkoviny, což vede k buněčné smrti. Dále zaznamenali, že suplementace NMN snižovala poškození DNA a zabraňovala tedy odumírání buněk.

Tato zjištění nabízejí potenciálně efektivní přístup ke zvýšení plodnosti starších žen a k získání kvalitnějších oocytů pro technologie asistované reprodukce. „Naše data odhalila, že suplementace NMN je účinným přístupem k ochraně oocytů před jejich poškozením v důsledku pokročilého věku matky, což přispěje ke zlepšení reprodukčního výsledku starších žen a technologií asistované reprodukce.“

» ÚVOD