KDE KOUPIT NMN?
25. prosince 2020

Studie zjistila potenciál NMN proti stárnutí ledvin

Obnovení mladistvých koncentrací ledvinových bílkovin díky NMN u starších myší se může přenést i do léčby u člověka.

Celosvětová populace starších osob se neustále zvyšuje, a to tempem, které je naprosto nevídané. Proto potřebujeme lépe porozumět procesům stárnutí, abychom dokázali zmírňovat projevy nemocí souvisejících s věkem. Avšak ne všechny orgány stárnou stejně rychle. Pro vědce je proto důležité definovat procesy stárnutí pro každý orgán.

Deng a kolegové z pekingské Čching-chua univerzity publikovali studii v časopise Aging (Albany, NY), v níž se zabývali zkoumáním změn v buňkách myších ledvin v průběhu stárnutí. Testovali účinky podávání molekuly nikotinamidmononukleotidu (NMN) na ledviny starých myší a zjistili, že NMN dokáže obnovovat bílkovinnou rovnováhu ledvin – proteostázu. To prohloubilo chápání toho, jak funguje proces stárnutí v ledvinách a pomůže při vývoji terapeutických možností.

Starší lidé jsou náchylnější k onemocnění ledvin

Změny v ledvinách související s věkem zahrnují změny glomerulů, což jsou klíčové buněčné jednotky filtrující odpadní produkty z krve. Snížení funkce glomerulů s věkem má za následek progresivní snížení rychlosti filtrace odpadu a nakonec selhání funkce ledvin. To narušuje schopnost funkce ledvin po úrazu, což vede k vyšší náchylnosti starších lidí trpících poraněním a onemocněním ledvin.

Deng a kolegové se zaměřili na účinky NMN na obnovu funkce ledvin v průběhu stárnutí. NMN si vybrali proto, že nedávné studie ukázaly, že suplementace NMN může zlepšit dysfunkci orgánů související s věkem. NMN je prekurzorem životně důležité molekuly nikotinamidadenindinukleotidu (NAD+), která se podílí na produkci buněčné energie a udržování integrity DNA. Koncentrace NAD+ se s věkem snižuje jak u zvířat, tak u lidí, což je jev, který je připisován snižování funkce orgánů, včetně ledvin, s přibývajícím věkem. Mnohé studie prokázaly, že suplementace NMN zvyšuje koncentraci NAD+ v krvi a v různých tkáních starších hlodavců a nyní zkoumají, zda má NMN tyto příznivé účinky také na člověka.

Biomarkery které dokážou odhalit skutečný věk ledvin

Deng a kolegové hledali biologické markery stárnutí ledvin, což jsou koncentrace bílkovin indikující věk ledvin. Aby toho dosáhli, porovnávali koncentrace bílkovin u mladých, osmitýdenních, a 96 týdnů starých myších ledvin, přičemž odhalili 7208 bílkovin. Aby toto číslo zredukovali, porovnávali zjištěné výsledky ve dvou souborech dat z jiných výzkumných skupin a zaměřovali se přitom na bílkoviny, které jsou přítomny v krvi nebo moči, ale také ve tkáni ledvin. Tato analýza vědcům identifikovala 27 bílkovin.

Injekce NMN obnovují mladistvé koncentrace bílkovin

Vědci poté starým myším injekčně podávali NMN obden po čtyři týdny, což u pokusných zvířat obnovilo mladistvé koncentrace bílkovin. Z 27 biomarkerů suplementace NMN snížila 16 z 19 bílkovin, jejichž koncentrace se zvyšuje s věkem, a zvýšila šest z osmi bílkovin, jejichž koncentrace s věkem klesá. To dokládá vliv NMN na obnovu bílkovin v ledvinách směrem ke koncentracím typickým pro mladý věk.

Suplementace NMN vedla také ke zvýšení počtu buněčných komponentů zvaných peroxizomy, které v buňkách rozkládají odpadní produkty. Tým zjistil, že počet peroxizomů se s věkem výrazně snižuje. Suplementace NMN účinně zvýšila počet peroxizomů a také snížila buněčné markery poranění ledvin. Celkově jde o doklad, že NMN může chránit proti poškození ledvin.

„Identifikovali jsme soubor bílkovin, které mají různou expresi v ledvinách mladých a starých myší a mohou tudíž sloužit jako biomarkery stárnutí ledvin,“ uvádí Deng a kolegové ve své publikaci. „Dále naše výsledky ukázaly, že stárnutí způsobuje redukci peroxizomů, a že podávání NMN obnovilo peroxizomovou homeostázu, což naznačuje, že by suplementace NMN mohla být přínosem pro zdraví ledvin.“ Uvedli také, že jejich data poskytují cenný zdroj pro porozumění změnám složení bílkovin v ledvinách v souvislosti s věkem. Tato studie také potvrzuje rozsáhlé studium bílkovin – proteomiku – jako účinný přístup v rámci studií zabývajících se stárnutím.

Směr ve výzkumu stárnutí ledvin

Budoucí studie by se měly zaměřit na zkoumání, zda koncentrace 27 biomarkerů, identifikovaných v této studii, se mění s věkem i u člověka. Pokud tomu tak je, znamenalo by to, že proteomické analýzy stárnutí myší by bylo možno aplikovat i na výzkum u člověka. Bude také zajímavé zjistit, zda má NMN tytéž účinky na zvyšování počtu peroxizomů v buňkách ledvin a může tak chránit stárnoucí lidi před poškozením a onemocněním ledvin.

» ÚVOD